TURQUALITY PROGRAMI NEDİR KİMLER DESTEK ALABİLİR ?

TURQUALITY PROGRAMI NEDİR ?

Dünyanın ilk devlet destekli marka geliştirme programıdır.

Programın amacı dünya markası olabilecek Türk markaları oluşturmaktır.

TURQUALITY® programı ; rekabet avantajı olan ürün gruplarına yönelik üretim, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetleri içeren , bu süreçleri geliştirmeyi hedefleyen ve firmaları küresel rekabete hazırlayan bir destek programıdır.

DEVLET DESTEKLERİ KİMLER  ŞİRKETLER DESTEK ALABİLİR?

Üretici Ve Ticari Şirketler

Yazılım Şirketleri

Ticari Şirketler

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)

Ayrıca;

Üretici Birlik Ve Derneklerine destek verilmektedir.

HANGİ KONULARA DESTEK VERİLMEKTEDİR ?

Marka Tescil Destekleri

Kalite Belgelendirme Destekleri

Reklam Ve Tanıtım Destekleri

Moda Ve Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Destekleri

Yurt Dışı Birimlerin Kira Destekleri

Danışmanlık Destekleri

İHRACAT DESTEK PROGRAMLARI NELERDİR ?

Ofis-Mağaza Destekleri

Marka Destek Programı

TURQUALITY® Destek Programı

BÖLÜM 2

Dünya markası kavramı ;

Daha fazla pazar payı ve katma değeri yüksek ürün demektir.

Türk ve Kalite kavramları TURQUALITY® logosu ile temsil edilmektedir.

Bu projede firmalardan beklenen;

Organizasyonel mükemmellik düzeyi

Yüksek markalaşma potansiyelleridir.

 

PROGRAMIN HEDEFLERİ NELERDİR ?

OlumluTÜRK malı imajının oluşturulması

Markalaşma potansiyeli olan ürünlerimizin dış pazarlarda tanıtımı ve tutundurulması

Turqualıty® programı çerçevesinde yeni bir akreditasyon sistemi oluşturulmasıdır.

Türk markalarını, tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde desteklemek,

Küresel rekabet için eğitim, danışmanlık ve rehberlik (coaching) hizmeti vermek,

 

İLETİŞİM STRATEJİLERİ

Ayrıca yurt dışında programın içeriğinin anlatıldığı tanıtım programları düzenlenmektedir.

Yurt içi tanıtım faaliyetleri ile potansiyeli olan daha fazla firmanın katılımını sağlamaktır.

 

BÖLÜM 3

PROGRAM AŞAMALARI NELERDİR ?

İki temel operasyonel seviye bulunmaktadır.

 1.  Marka Destek Programı
 2.  TURQUALITY® Destek Programı

Ofis-Mağaza Destekleri 3 Yıl,

Marka Destek Programı 4 Yıl,

TURQUALITY® 5 Yıl Sürelidir.

Firmalar yalnız birisinden yararlanabilir.

 

MARKA DESTEK PROGRAMI

Belirli başlıklarda temel desteklerden -sınırlı miktarlarda- faydalandırılır.

Firmanın yönetim ve organizasyon eksiklerinin giderilmesi hedeflenir.

Kurumsal yapısı ve finans derinliği ve marka olma gücü analiz edilen firmalar incelemeye tabi tutulur.

 

İNCELEME BAŞLIKLARI NELERDİR ?

Tedarik Zinciri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi(Crm)

Organizasyonel Yapı

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kurumsallık

Finans

Bilgi İşlem Sistemleri

Marka Yönetimi Ve Marka Gücü

 

Bu başlıklar altında incelenen firmalarda dünya markası olma potansiyeli olanlar seçilerek TURQUALITY® destek programına alınırlar. Bu destek programında destek başlıklarıyla ilgili harcamaları üst limit olmaksızın %50’si devlet tarafından desteklenir.

 

AŞAMA DESTEK HİZMETLERİ NELERDİR ?

Eğitim Hizmetleri

Danışmanlık Destekleri

Yurt Dışı Destek Hizmetleri

 

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Bu program içerisindeki firma sayısı fazladır.

Aday firmaların orta ile üst düzey yöneticileri bilgilendirmeye ve eğitmeye yönelik eğitim hizmetlerinden yararlanılır.

Operasyonel ve yönetim açısından firmaların mükemmelleşmesi temel hedeftir.

 

TEMEL EĞİTİM KONULARI

 

Operasyonel Mükemmellik

Stratejik Konumlandırma Ve Planlama

Pazarlama

Markalaşma Ve Perakendecilik

Stratejik danışmanlık olarak ;

Uluslararası Pazarlama

Marka Oluşturma konuları desteklenmektedir.

 

ULUSLARARASI DESTEK FAALİYETLERİ

 

Ticari iletişim

Ticari reklam-tanıtım

Konularında firmalar eğitim ve danışmanlık destekleri alırlar.

Firmaların operasyonel ve yönetim faaliyetleri bu eğitim programlarına paralel olarak sürdürülür.

Firmaların güçlü ve zayıf yönleri program dahilinde incelenir.

Firmanın yapısı analiz edilir.

Firmalar elemeye tabi tutularak potansiyel şampiyon adayı olanları belirlenir.

Seçilen firmalar 2. aşama destek hizmetleri almaya hak kazanırlar.

 

2. AŞAMA DESTEK HİZMETLERİ

 

Bire Bir Stratejik Danışmanlık Olarak

Uluslararası pazarlama

Marka oluşturma konularına destek verilir.

Rehberlik Ve Uygulama Alanında Danışmanlık

Uluslararası lansman-tanıtım-

Marka geliştirme

Konuları içeren daha etkili ve nitelikli danışmanlık hizmetleri alırlar.

Bu programlar firmaların ihtiyaçları paralelinde özelleşmiştir.

Firmanın eksik yönlerini geliştirmeye yönelik olacaktır.

Marka oluşturmaya dair stratejik planlar geliştirilmesi hedeflenecektir.

Bunun yanında üst düzey danışmanlık, rehberlik ve stratejik networking konularında doğrudan teorik ve uygulamalı destek verilmektedir.

 

TURQUALITY

 

Firmalar temel başlıklarda devlet destekleri alarak dünya markası olma yolunda ilerler.

Bu logo tüketici gözünde güncellik, çağdaşlık, kalite, yenilikçilik gibi temel değerleri içeren bir kalite garantörüdür.

 

48 firma ve 3 tasarımcının bulunduğu bu programın hedefi farklı sektörlerden 100 firmayı içine alarak genişletilecektir.

 

 

VE… HEDEF :

 

10 YILDA

10 DÜNYA MARKASI

OLUŞTURMAKTIR.

 

TURQUALITY® DESTEKLERİNE GİRİŞ SÜRECİ NASILDIR?

 

Stratejik Planlama

Finansal Performans

Tedarik Zinciri Yönetimi

Marka Yönetimi, Marka Gücü

Ürün Tasarımı Geliştirme

Pazarlama, Müşteri Ve Ticaret Yönetimi

Kurumsal Yönetişim

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bilgi Sistemleri

 

Tek tek incelenerek rapor hazırlanır.

Bu incelemeler için başvuru harcı ödenir.

Hazırlanan rapor ; müsteşarlıkça incelenir olumlu veya olumsuz rapor aday firmaya bildirilir.

 

 

Olumlu sonuç alındığı takdirde;

Firmadan kendi iş yapısına uygun stratejik iş planı hazırlayarak müsteşarlığa teslim etmesi istenir.

Onay gören iş planı dahilinde desteklerden faydalanılır.

 

Programa alınmayan firmalar altı aylık dönemlerle aynı süreci izleyerek tekrar başvurabilirler.

Firmalar gerekirse ikinci bir markaları içinde destek kapsamına girebilirler.

 

 

BÖLÜM 4

 

DESTEK ORANLARI VE LİMİTLERİ

 

TURQUALITY DESTEK PROGRAMI

 

 

TURQUALITY DESTEKLERİ

Kurumsal yapısı oturmuş ve uluslararası rekabet koşullarına uygun firmalar doğrudan alınabilirler

Marka destek programında eksiklerini tamamlayan daha kurumsal firmalar bu destek kapsamına alınırlar.

 

Destek Süresi Beş Yıldır.

Desteklerde

Üst Limit Olmaksızın

Destek Oranı %50 dir.

 

 

MARKA TESCİL DESTEKLERİ

Yurt İçi Ve Yurt Dışındaki:

Marka –Patent Giderleri

Danışmanlık Giderleri

Marka İnceleme Ve Araştırma Giderleri

Tescil Edilen Marka İle İlgili Tüm Giderler desteklenir.

(Posta,Avukatlık v.b. )

 

!!! Ayrıca belge alınamayan başvurularda destek kapsamındadır.

Üst Limit Olmaksızın

yıllık %50 oranında desteklenir.

 

KALİTE BELGELERİ VE İŞARETLEME BELGELERİ

DESTEKLERİ

 

Türk akreditasyon kurumu ve Avrupa akreditasyon kurumu ve karşılıklı tanıma anlaşması yaptığı kurumların yapmış olduğu

Kalite belgeleri

İnsan can ve mal güvenliğini gösterir kalite belgeleri ve işaretlemelerine yönelik belgeler destek altındadır.

 

Bu belgelere yönelik:

Test

Müracaat ve doküman inceleme

Belgelendirme tetkik

Yıllık belge kullanımı, yenileme ücreti

Denetmenin yol ve konaklama giderleri

 

Ve tüm zorunlu harcamalar destek kapsamındadır.

 

Yapılan masraflar Üst Limit Olmaksızın

% 50 oranında destek altındadır.

 

MODA VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIMCISI DESTEKLERİ

Destek alan marka ile ilgili üç adet tekstil,moda, endüstriyel ürün tasarımcısının brüt maaşları %50 oranında destek altındadır.

 

 

TANITIM REKLAM VE PAZARLAMA DESTEKLERİ

Firmanın destek kapsamındaki ürünlerine yönelik yapacağı:

Görsel ve yazılı tanıtım,show,defile,özel sergi,sunum

Ülke imaj kampanyası

Pazar araştırmaları (segmentasyon ,rekabet,imaj , algı, gizli müşteri, müşteri memnuniyeti, lokasyon, dağıtım kanalı,iletişim v.b. araştırmalar)

Sponsorluk (kültürel ve sosyal sorumluluk ,imaj amaçlı ve sportif sponsorluk

Kokteyl, seminer, konferans

Web sitesi tasarımı ve uygulamaları

Her tür reklam panoları ve duvar reklamları

Katalog ve firmanın basılı iletişim malzemeleri

Katalog giderleri

Marka promosyon ajans giderleri

Halkla ilişkiler,basınla ilişkiler ajans giderleri

Medya satın alım giderleri

Direkt mailing harcamaları

Stratejik danışmanlık giderleri (ürün tasarımı,yönetimi geliştirmesi,fiyatlama dağıtım kanalı,iletişim ve dağıtımla ilgili stratejik danışmanlık giderleri)

Zincir marketlerin raflarına girişlerde ödenen bir defaya mahsus listeleme bedelleri

Periyodik mağaza dergilerinde

Eşantiyon ve promosyon giderleri

Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklamlar

Radyo reklam ve tanıtımları

Pazarlamaya yönelik e-ticaret sitelerine üyelik giderleri

 

Yapılan masraflar

Üst Limit Olmaksızın

% 50 oranında destek altındadır.

 

 

YURT DIŞI BİRİMLERE İLİŞKİN DESTEKLER

Desteklenecek firmaların stratejik iş planlarında belirtilen pazarlarda açtıkları/açacakları:

 

Mağazalar için; yer belirleme ve emlak danışmanlığı hizmetleri ve belediye giderleri

Konsept mimari tasarımı, tasarım ve teknik detay uygulama giderleri, dekorasyon ve demirbaş giderleri ve kira giderleri

Ofis , depo, şube, büro, yedek parça ve satış sonrası servis, hizmeti veren servisler için:

Kira, demirbaş, komisyon giderleri,

Showroom, büyük mağaza (department store), zincir mağaza (chain store)

Özellikli ihtisas mağazaları (independent specialist stores )

Hipermarketlerde reyon/showroom/gondol/satış alanlarına(floor display) ilişkin kira ,dekorasyon ,hizmet ve komisyon giderleri

Franchising verilmesi durumunda bu mağazaların dekorasyon giderleri

 

Üst Limit Olmaksızın

% 50 oranında desteklenir.

 

En fazla 50 adet kendi mağazası ve 100 franchising mağazası destek alabilir.

 

Mağaza başına ,konsept mimari uygulamaları ,teknik detay uygulama planları,dekorasyon ve demirbaş giderleri için en fazla

Kendi mağazalarında 100.000 USD

Franchising mağazalarında 50.000 USD destek alabilirler.

 

DANIŞMANLIK DESTEKLERİ

 

Turquality destek programı dahilinde ,firmanın destek kapsamına girdikten sonra alacağı

Kurumsal kimlik oluşturulması,

Stratejik şirket yapılandırılması,

Kalite kontrol sistemi oluşturulması,

Numune tesis yapılandırılması,

Moda ve trendler,ürün ve ambalaj tasarımı,

Modelizm (tasarımcının/endüstriyel ürün tasarımcısının çizdiği ürünlerin ilk numunelerinin üretilmesi, bu numunelerin üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son numunelerin üretilmesi ve ana kalıplarının dijital ortamda hazırlanması) satın alma ve tedarik,

Stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, (ürün tasarımı-yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),

Uluslararası hukuk, ihracat, ticari bariyerler, ülkelerarası ilişkiler gibi uluslararası ticareti ve bununla ilgili şirket ve operasyon yapılanmasını ilgilendiren her türlü danışmanlıklar,

Maliyet muhasebesi,

Risk yönetimi,

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM),

Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP),

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM),

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM),

Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı,

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı alanlarda Müsteşarlık tarafından akredite edilmiş danışmanlık firmalarından satın alacakları danışmanlık giderleri,

 

Bu giderler Üst Limit Olmaksızın

%50 oranında destek kapsamındadır.

 

VERİLEN TÜM BU DESTEKLERİN AMACI

DÜNYA MARKASI OLABİLECEK

TÜRK MARKALARI OLUŞTURMAKTIR

happy wheels 2

Son Tweetler

 • dtiemDış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, yılın 1. çeyreğinde, ihracat beklentisi azalırken ithalat beklentisi arttı about 1795 days ago
 • dtiemOtomotivde üretim yüzde 5, ihracat yüzde 14 arttı about 1795 days ago
 • dtiemTicaret ABD'ye ihracatta çelik sektörü ilk sırada Türkiye geçen yıl, ABD'ye en fazla ihracatı çelik sektöründe yaptı. about 1795 days ago
 • dtiemİhracat birim dğr endeksi,geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6ithalat birim değer endeksi de yüzde 2,6 azaldı about 1798 days ago
 • dtiemSanayi üretimi 2013 yılı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artış gösterdi. about 1800 days ago
 • dtiemKuru fasulyenin gümrük vergisi düşüyor Artan kuru fasulye fiyatı, ithalatla düşürülecek. about 1800 days ago
 • dtiemSizce Ülkemizde ki Dış ticaret anlayışı nedir? about 1836 days ago
 • dtiemDış ticarette istihdamın artması için, mutlaka devletin yaptırımlar yapması şart. Dış ticaret alanlarından mezun olanlara iş imkanı lazım about 1836 days ago
 • dtiemDış ticaretin gelişimi için Devletin İGEME tarzı kurumlar açıp firma yöneticilerini mutlaka eğitmesi gerekiyor. about 1836 days ago
 • dtiemKasım ayında ihracat % 8.8 artarak 13.8 milyar dolara ulaştı.Bu rakam cumhuriyet tarihinde bir ayda yapılan en yüksek ihracatı ifade ediyor about 1836 days ago
 • dtiemKentte ocak-kasım aylarında 127 milyon 449 bin dolarla en çok ihracat yapılan sektör çelik sektörü oldu. about 1836 days ago
 • dtiemBu yılın 11 ayında yapılan kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatının yüzde 67,2'sini İstanbul ve Kocaeli gerçekleştirdi. about 1836 days ago
 • dtiemDis ticaret sektöründe ki en büyük eksiklik kurumsallasama ma...Mutlaka firmalara bir firca darbesi şart. about 1891 days ago
 • dtiemHerşeyi devletten beklememek gerek. Dış ticaretin gelişmesi için yatırımlar ve projeler yapmalıyız. Özellikle internet alanında eksik büyük about 1941 days ago
 • dtiemDış ticaret sektörü gün geçtikçe büyüyor ve yükseliyor. Fakat buna rağmen bize yetmiyor. Nedeni ise büyük bir merkezimizin olmaması. about 1941 days ago
 • dtiem@AnasHry #StarTV about 2023 days ago
 • dtiemhttp://t.co/DQ5LQlbr99 about 2029 days ago
 • dtiemSizce ülke olarak 500 Milyar hedefine yakın mıyız?Bu hedefi tutturmak için ne yapmalı? about 2058 days ago
 • dtiemÜlke olarak Dünyanı ilk 20 ekonomi arasındayız ..Bu duruma gelmemizin en büyük neden mutlakdır ki Dış ticaret sayesindedir. about 2058 days ago
 • dtiemÜlke olarak mutlaka devlet bazlı G.Amerika ülkeleriyle serbest ticaret antlaşmaları yapmalıyız.G.Amerika yüksek kar vadeden bir pazar. about 2058 days ago